فروش کارخانه در شهرک صنعتی رشت (114)
قیمت هر متر 200،000 تومان
فروش کارخانه در شهرک صنعتی رشت (114)
فروش واحد تجاری بلوار دیلمان رشت 122
متری 40،000،000 تومان
فروش واحد تجاری بلوار دیلمان رشت 122
تجاری دو طبقه بلوار چمران رشت (135)
4،000،000،000 تومان
تجاری دو طبقه بلوار چمران رشت (135)
زمین ساحلی در سنگاچین بندرانزلی (کد 110)
قیمت هر متر 360،000 تومان
زمین ساحلی  در سنگاچین بندرانزلی (کد 110)
پیش فروش واحد های تجاری بلوار دیلمان گلسار رشت (139)
متری 3،500،000 تومان
پیش فروش واحد های تجاری بلوار دیلمان گلسار رشت (139)
فروش زمین با کاربری تجاری در رضوانشهر گیلان (149)
متری 500،000 تومان
فروش زمین با کاربری تجاری در رضوانشهر گیلان (149)
اجاره یک واحد مغازه دو طبقه در خیابان معلم رشت (163)
تومان
اجاره یک واحد مغازه دو طبقه در خیابان معلم رشت (163)
اجاره مجموعه رستوران سنتی مجهز در جاده رشت انزلی
تومان
اجاره مجموعه رستوران سنتی مجهز در جاده رشت انزلی
فروش کاخانه مجهز تولید قارچ دکمه ای صومعه سرا 165
5،000،000،000 تومان
فروش کاخانه مجهز تولید قارچ دکمه ای صومعه سرا 165
جستجو